PowerShell Dosya Taşıma

PowerShell'de dosya taşıma için aşağıdaki örnek komut incelenebilir..

Move-Item -Path E:\test.txt -Destination F:\test.txt

Bu örnekte "E:" dizinindeki "test.txt" dosyası "F:" dizinine taşınmıştır..İlginizi Çekebilir

PowerShell Foreach Döngüsü Örneği

PowerShell Windows Servis Durdurmak

PowerShell Do While Döngüsü Örneği

PowerShell Versiyonu Kontrol Etmek

PowerShell Add-Content Kullanımı