PowerShell Windows'da Çalışan Servislerin Listesini Elde Etmek

PowerShell kullanılarak Windows'da çalışmakta olan (durdurulmamış) tüm servislerin listesini elde etmek için aşağıdaki komut yazılır..

Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Running"}İlginizi Çekebilir

PowerShell Windows Servis Durdurmak

PowerShell Windows Bütün Servislerin Listesini Elde Etmek

PowerShell Do While Döngüsü Örneği

Powershell Add-History Kullanımı

Powershell Add-Member Kullanımı