PowerShell Windows'da Çalışan Servislerin Listesini Elde Etmek

PowerShell kullanılarak Windows'da çalışmakta olan (durdurulmamış) tüm servislerin listesini elde etmek için aşağıdaki komut yazılır..

Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Running"}İlginizi Çekebilir

PowerShell Bir İşlemi Kill Etmek

PowerShell Versiyonu Kontrol Etmek

PowerShell Dosya Yaratmak

PowerShell While Döngüsü Örneği

PowerShell For Döngüsü Örneği