PowerShell Windows'da Durdurulmuş Servislerin Listesini Elde Etmek

PowerShell kullanılarak Windows'da durdurulmuş tüm servislerin listesini elde etmek için aşağıdaki komut yazılır..

Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Stopped"}İlginizi Çekebilir

PowerShell Add-Content Kullanımı

PowerShell Versiyonu Kontrol Etmek

PowerShell For Döngüsü Örneği

PowerShell Windows Lokasyonu

PowerShell While Döngüsü Örneği