PowerShell Windows'da Durdurulmuş Servislerin Listesini Elde Etmek

PowerShell kullanılarak Windows'da durdurulmuş tüm servislerin listesini elde etmek için aşağıdaki komut yazılır..

Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Stopped"}İlginizi Çekebilir

PowerShell Add-Content Kullanımı

PowerShell Windows Bütün Servislerin Listesini Elde Etmek

PowerShell Bir İşlemi Kill Etmek

PowerShell Windows Servis Durdurmak

PowerShell Ekranı Temizlemek