Primary Key Nedir?

Primary Key veya Birincil anahtar, tablo için benzersiz tanımlayıcı alanı olarak yapılandırılmış bir veya daha fazla sütundur. Birincil anahtarların çoğu tek bir sütundan oluşur, ancak birden çok sütundan da oluşabilirler. Birincil anahtar alanında saklanan herhangi bir değer, o kayda özeldir. Başka hiçbir kayıt bu değeri içermez. Değer, benzersiz bir tanımlayıcıdır.

Primary Key Örnekleri Nelerdir?

Benzersiz tanımlayıcılar genellikle artan bir sayıdır (örn. 1, 2, 3, 4..) ancak bu bir zorunluluk değildir. Aşağıda çeşitli birincil anahtar örnekleri verilmiştir..

  • Otomatik olarak oluşturulmuş bir numara
  • Sosyal Güvenlik numarası veya TCKN
  • Araç Tanımlama Numarası
  • Guid değerleri

Primary Key Gerekli midir?

Bazı istisnalar dışında, ilişkisel bir veritabanındaki tüm kayıtların bir birincil anahtarı olmalıdır.

Birincil anahtar alanlar olmadan, ilişkisel veritabanlarını sorgulamak problemlerle dolu olacaktır. Aslında birincil anahtarlar, ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinin önemli bir parçasıdır. Tek tablo için tüm verilerin doğru olduğundan tam olarak emin olmamıza yararken, birden çok tablodaki ilgili verileri sorgulamanızada olanak tanırlar.

Örneğin, 55 numaralı müşterinin satın aldığı tüm ürünleri bulmak, müşteri numarası benzersiz olduğu ve alan birincil anahtar olarak tanımlandığı sürece kolaydır. Benzersiz olmasaydı, birden fazla müşteride "55" numarası olabilir, bu durumda hangi müşterinin hangi ürünü satın aldığını bilemezsiniz.

Ayrıca bir kaydın birincil anahtarı tanımlanmamışsa, ilişkisi birincil anahtar/yabancı anahtar kısmında kullanılamaz. İlişkiler, başka bir tablonun birincil anahtarına bağlı bir yabancı anahtara sahip olarak çalışır. Tablo B'deki yabancı anahtar değeri tablo A'daki birincil anahtar değeri ile aynı olduğundan, tablo B'deki tüm kaydın tablo A'daki tüm kayıtla ilişkili olduğunu biliriz.

Bu nedenle birincil anahtarlar, ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinde ilişkilerin önemli bir parçasıdır.

Aday Anahtarlar

Benzersizliği garanti edebilen herhangi bir sütuna aday anahtar (Candidate Key) denir.

Ancak bunun bir aday anahtar olması, birincil anahtar olduğu anlamına gelmez. Herhangi bir aday anahtarın önce birincil anahtar olarak belirtilmesi gerekir.

Bileşik Anahtarlar

Bileşik anahtar (Composite Key), birden fazla sütun tarafından tanımlanan bir aday anahtardır (Candidate Key).

Bu nedenle, bir birincil anahtar birden fazla sütundan oluşabilir. Birincil anahtar olarak iki veya daha fazla sütun belirtilebilir. Bu durumda, benzersiz bir tanımlayıcı oluşturmak için bu sütunların değeri birleştirilir. Her sütun kendi başına mutlaka benzersizliği garanti etmez, ancak sütunlar birleştirildiğinde, birincil anahtar olarak kullanılacaklarsa benzersizliği garanti etmelidirler.İlginizi Çekebilir

Veri Bütünlüğü Nedir?

Veritabanı Normalization (Normalleşme) Nedir?

Veritabanında İlişki Nedir?

Veritabanında Satır Nedir?

Veritabanları İçin ACID Özelliği Nedir?