Python 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Python'da 1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamını hesaplamak için aşağıdaki kod incelenebilir..

toplam = 0

for i in range(2, 101):

  asal_mi = True

  for j in range(2, i):
    if i % j == 0:
      asal_mi = False
      break
  if asal_mi:
    toplam += i

print("1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamı:", toplam)

Bu kod, öncelikle bir toplam adlı bir değişken tanımlar ve başlangıç değeri olarak 0 verir. Daha sonra, i değişkeni 2'den 100'e kadar artırılırken her seferinde bir iç döngü oluşturulur. İç döngü, i'nin 2'ye bölünüp bölünmediğini kontrol eder ve bölenleri tespit eder. Eğer i 2'ye bölünüyorsa asal_mi adlı bir değişken False olarak ayarlanır ve iç döngü sonlandırılır. İç döngü sona erdiğinde, asal_mi'nin değeri kontrol edilir. Eğer asal_mi True olarak ayarlanmışsa, i asal bir sayıdır ve toplam değişkeni ile toplanır. En sonunda, bir print() fonksiyonu aracılığıyla 1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamı görüntülenir.

Sonuç:

1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamı: 1060İlginizi Çekebilir

Python Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Python Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Python tuple Kullanımı

Python Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Python Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği