Python 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Python'da 1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamını hesaplamak için aşağıdaki kod incelenebilir..

toplam = 0

for i in range(2, 101):

  asal_mi = True

  for j in range(2, i):
    if i % j == 0:
      asal_mi = False
      break
  if asal_mi:
    toplam += i

print("1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamı:", toplam)

Bu kod, öncelikle bir toplam adlı bir değişken tanımlar ve başlangıç değeri olarak 0 verir. Daha sonra, i değişkeni 2'den 100'e kadar artırılırken her seferinde bir iç döngü oluşturulur. İç döngü, i'nin 2'ye bölünüp bölünmediğini kontrol eder ve bölenleri tespit eder. Eğer i 2'ye bölünüyorsa asal_mi adlı bir değişken False olarak ayarlanır ve iç döngü sonlandırılır. İç döngü sona erdiğinde, asal_mi'nin değeri kontrol edilir. Eğer asal_mi True olarak ayarlanmışsa, i asal bir sayıdır ve toplam değişkeni ile toplanır. En sonunda, bir print() fonksiyonu aracılığıyla 1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamı görüntülenir.

Sonuç:

1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamı: 1060İlginizi Çekebilir

Python Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Python Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ör ...

Python Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ö ...

Python Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Python Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek