Python Bip Sesi Çıkartmak

Python programlama dilinde "bip" sesi çıkartmak için aşağıdaki örnek kod parçası kullanılabilir..

import winsound
frequency = 2500  
duration = 1500  
winsound.Beep(frequency, duration)

"frequency" değişkeni burada Hertz cinsinden frekansı, "duration" ise ses uzunluğunu (1.5 saniye) vermektedir.İlginizi Çekebilir

Python Dört İşlem Yapan Örnek

Python Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Python Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Python Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Python 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği