Python Bir Açının Tanjant Değerinin Hesaplanması

Python programlama dilinde bir açının tanjant değerini hesaplamak için math modülündeki tan() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. tan() fonksiyonu, radyan cinsinden verilen bir açının tanjant değerini hesaplamaya yarar.

Aşağıdaki kod örneğini inceleyelim...

import math

aci = 90
radyan = math.radians(aci)
tanjant = math.tan(radyan)
print("Girilen açının tanjant değeri:", tanjant)

Kodun çalışması şu şekildedir: aci değişkenine bir açı değeri girilmiştir. Bu değer radyana çevrilmiştir. Daha sonra, tan() fonksiyonu kullanarak bu açının tanjant değeri hesaplanmış ve ekrana yazdırılmıştır.İlginizi Çekebilir

Python Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...

Python Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Python Dosyanın Uzantısını Değiştirme

Python Dosyaları Uzantıya Göre Arama

Python Dosyanın Oluşturma Tarihini Değiştirme