Python Bir Açının Tanjant Değerinin Hesaplanması

Python programlama dilinde bir açının tanjant değerini hesaplamak için math modülündeki tan() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. tan() fonksiyonu, radyan cinsinden verilen bir açının tanjant değerini hesaplamaya yarar.

Aşağıdaki kod örneğini inceleyelim...

import math

aci = 90
radyan = math.radians(aci)
tanjant = math.tan(radyan)
print("Girilen açının tanjant değeri:", tanjant)

Kodun çalışması şu şekildedir: aci değişkenine bir açı değeri girilmiştir. Bu değer radyana çevrilmiştir. Daha sonra, tan() fonksiyonu kullanarak bu açının tanjant değeri hesaplanmış ve ekrana yazdırılmıştır.İlginizi Çekebilir

Python Şimdiki Zamanı Getirmek

Python endswith Kullanımı

Python Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Python Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Python Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...