Python Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

"Python" Programlama dilinde "Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

count = int(input("Gerçek Sayı Adeti Girin: "))
i = 0
product = 1.0
for i in range(count):
    x = float(input("Gerçek Sayı Girin: "))
    product = product * x

print("Toplam: ", product)İlginizi Çekebilir

Python 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Python Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Python 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Python Mutlak Değer Alma

Python Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ö ...