Python Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

"Python" Programlama dilinde "Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

num = int(input("Kaç tane sayı gireceksiniz: "))
numbers = []
sum = 0

for n in range(num):
    x = int(input("Sayı giriniz: "))
    numbers.append(x)

for i in range(len(numbers)):
    sum += numbers[i]

print("Dizideki tüm elemanların toplamı:", sum)İlginizi Çekebilir

Python Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Python Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ö ...

Python 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Python Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Python Dosyanın Klasör Yolunu Alma