Python Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"Python" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

count = int(input("Sayıların adetini girin: "))
sum = 0
for i in range(count):
    x = int(input("Bir tamsayı girin: "))
    sum += x
avg = sum/count
print("Ortalama: ", avg)İlginizi Çekebilir

Python Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...

Python Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Python Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Python Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Python Bugünün Tarihini Getirmek