Python Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"Python" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

count = int(input("Sayıların adetini girin: "))
sum = 0
for i in range(count):
    x = int(input("Bir tamsayı girin: "))
    sum += x
avg = sum/count
print("Ortalama: ", avg)İlginizi Çekebilir

Python Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Python While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Python 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Python 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Python Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma