Python Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Python programlama dili, bir dizindeki dosyaları sıralama işlemini gerçekleştirmek için kullanılabilecek birçok fonksiyona sahiptir. Aşağıdaki örnekte, bir dizindeki dosyaları sıralamak için "os" modülünün "listdir" fonksiyonu kullanılmıştır.

import os

dizinYolu = "/example/directory"
dosyalar = os.listdir(dizinYolu)
dosyalar.sort()

for dosyaAdi in dosyalar:
    print(dosyaAdi)

Yukarıdaki kod, belirtilen dizin yolundaki tüm dosyaları sıralar ve dosya adlarını ekrana yazdırır. "dizinYolu" değişkeni dizin yolunu içermektedir ve "dosyalar" değişkeni, dizindeki tüm dosyaların adlarını içeren bir listeyi depolar. Son olarak, "dosyalar.sort()" satırı, dosya adlarını alfabetik olarak sıralar. "for" döngüsü, sıralanmış dosya adlarını tek tek ekrana yazdırır.İlginizi Çekebilir

Python Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Python Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Python Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Python Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Python İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği