Python Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Python programlama dili, bir dizindeki dosyaları sıralama işlemini gerçekleştirmek için kullanılabilecek birçok fonksiyona sahiptir. Aşağıdaki örnekte, bir dizindeki dosyaları sıralamak için "os" modülünün "listdir" fonksiyonu kullanılmıştır.

import os

dizinYolu = "/example/directory"
dosyalar = os.listdir(dizinYolu)
dosyalar.sort()

for dosyaAdi in dosyalar:
    print(dosyaAdi)

Yukarıdaki kod, belirtilen dizin yolundaki tüm dosyaları sıralar ve dosya adlarını ekrana yazdırır. "dizinYolu" değişkeni dizin yolunu içermektedir ve "dosyalar" değişkeni, dizindeki tüm dosyaların adlarını içeren bir listeyi depolar. Son olarak, "dosyalar.sort()" satırı, dosya adlarını alfabetik olarak sıralar. "for" döngüsü, sıralanmış dosya adlarını tek tek ekrana yazdırır.İlginizi Çekebilir

Python Bir Stringi Ters Çevirmek

Python 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Python 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Python Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Python Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek