Python Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

"Python" Programlama dilinde "Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

def Hesaplama(a, b):
    toplama = a + b
    cikarma = a - b
    
    return toplama, cikarma

res = Hesaplama(40, 10)
print(res)İlginizi Çekebilir

Python Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ö ...

Python Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Python Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Python İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Python Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma