Python Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

"Python" Programlama dilinde "Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

def Hesaplama(a, b):
    toplama = a + b
    cikarma = a - b
    
    return toplama, cikarma

res = Hesaplama(40, 10)
print(res)İlginizi Çekebilir

Python Mutlak Değer Alma

Python Dosya Varsa Oluşturmama

Python Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Python Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

Python İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği