Python Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"Python" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

number = int(input("Bir Sayı Girin: "))

if number % 5 == 0:
    print(number, "sayısı 5 in katıdır.")
else:
    print(number, "sayısı 5 in katı değildir.")İlginizi Çekebilir

Python Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Python Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Python Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Python Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ör ...

Python Dosya Taşıma