Python Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Python programlama dili içinde bir sayının kuvvetinin hesaplanması için ** operatörü kullanılır.Örneğin, 2 ** 3 ifadesi 2'nin 3'üncü kuvvetini verir.

Aşağıdaki kod örneğinde, kullanıcı tarafından girilen taban sayısı ve kuvvet sayısı kullanılarak kuvvet hesaplama işlemi yapılmaktadır.

taban = int(input("Taban sayısını girin: "))
kuvvet = int(input("Kuvvet sayısını girin: "))
sonuc = taban ** kuvvet
print("Sonuç: ", sonuc)İlginizi Çekebilir

Python Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Python Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Python tuple Kullanımı

Python Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Python Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği