Python Bir Stringi Ters Çevirmek

"Python" Programlama dilinde "Bir Stringi Ters Çevirmek" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

def reverse_words(Sentence):
    words = Sentence.split(" ")
    new_word_list = [word[::-1] for word in words]    
    res_str = " ".join(new_word_list)
    return res_str

str1 = "Yazilim Güzeldir."
print(reverse_words(str1))İlginizi Çekebilir

Python Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Python Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Python Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Python Dosya Kopyalama

Python Tek Satırda If Else Yazma