Python Bugünün Tarihini Getirmek

Python ile bugünün tarihini elde etmek için datetime modülünü kullanabilirsiniz. Örnek kullanım aşağıdadır..

import datetime

bugun = datetime.datetime.today().strftime('%Y-%m-%d')
print("Bugünün tarihi: ", bugun)

Bu kod, datetime modülünü içe aktarır ve today() yöntemini kullanarak bugünün tarihini alır. Ardından, strftime() yöntemi kullanarak tarihi belirtilen formata dönüştürür. Bu örnekte, tarihi "YYYY-MM-DD" biçiminde yazdırmak için %Y-%m-%d formatını kullanıyoruz. Daha farklı tarih formatlarını kullanarak tarihi farklı şekillerde yazdırabilirsiniz.

Örnek çıktı aşağıdadır..

Bugünün tarihi: 2023-02-16İlginizi Çekebilir

Python 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Python Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Python Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Python Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Python Dosyanın Uzantısını Değiştirme