Python Bugünün Tarihini Getirmek

Python ile bugünün tarihini elde etmek için datetime modülünü kullanabilirsiniz. Örnek kullanım aşağıdadır..

import datetime

bugun = datetime.datetime.today().strftime('%Y-%m-%d')
print("Bugünün tarihi: ", bugun)

Bu kod, datetime modülünü içe aktarır ve today() yöntemini kullanarak bugünün tarihini alır. Ardından, strftime() yöntemi kullanarak tarihi belirtilen formata dönüştürür. Bu örnekte, tarihi "YYYY-MM-DD" biçiminde yazdırmak için %Y-%m-%d formatını kullanıyoruz. Daha farklı tarih formatlarını kullanarak tarihi farklı şekillerde yazdırabilirsiniz.

Örnek çıktı aşağıdadır..

Bugünün tarihi: 2023-02-16İlginizi Çekebilir

Python Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Python Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Python Tek Satırda If Else Yazma

Python Bir Açının Tanjant Değerinin Hesaplanması

Python Dosyanın Uzantısını Elde Etme