Python Diziye Eleman Ekleme

Python dilinde bir diziye eleman ekleme, listeler (lists) ile yapılabilir. Python'da bir diziye eleman eklemek için append() ve insert() metodları kullanılabilir.

Aşağıdaki kod ile bir dizinin sonuna eleman ekleme işlemini göstermektedir..

dizi = [1, 2, 3]
print("Orjinal dizi: ", dizi)

dizi.append(4)
print("Yeni eleman eklendi: ", dizi)

Bu kod örneğinde, dizi isimli bir liste tanımlanmıştır ve 1, 2 ve 3 sayıları içermektedir. Daha sonra append() metodu kullanılarak dizinin sonuna 4 sayısı eklenmiştir. Ekrana yazdırma işlemleri ile orjinal dizi ve eleman eklenmiş dizi görüntülenmiştir.

Belirli bir yere eleman eklemek için ise insert() metodu kullanılabilir. İlgili indeks numarası ve eleman verilerek eleman belirli bir yere eklenebilir. Aşağıdaki kod örneği bu işlemi göstermektedir..

dizi = [1, 2, 3]
print("Orjinal dizi: ", dizi)

dizi.insert(1, 4)
print("Yeni eleman eklendi: ", dizi)

Bu kod örneğinde, dizi.insert(1, 4) satırı ile dizinin 1. indeksine 4 sayısı eklenmiştir.İlginizi Çekebilir

Python Dosyanın Klasör Yolunu Alma

Python capitalize Kullanımı

Python Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Python Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Python Dosyanın Uzantısını Elde Etme