Python Diziye Eleman Ekleme

Python dilinde bir diziye eleman ekleme, listeler (lists) ile yapılabilir. Python'da bir diziye eleman eklemek için append() ve insert() metodları kullanılabilir.

Aşağıdaki kod ile bir dizinin sonuna eleman ekleme işlemini göstermektedir..

dizi = [1, 2, 3]
print("Orjinal dizi: ", dizi)

dizi.append(4)
print("Yeni eleman eklendi: ", dizi)

Bu kod örneğinde, dizi isimli bir liste tanımlanmıştır ve 1, 2 ve 3 sayıları içermektedir. Daha sonra append() metodu kullanılarak dizinin sonuna 4 sayısı eklenmiştir. Ekrana yazdırma işlemleri ile orjinal dizi ve eleman eklenmiş dizi görüntülenmiştir.

Belirli bir yere eleman eklemek için ise insert() metodu kullanılabilir. İlgili indeks numarası ve eleman verilerek eleman belirli bir yere eklenebilir. Aşağıdaki kod örneği bu işlemi göstermektedir..

dizi = [1, 2, 3]
print("Orjinal dizi: ", dizi)

dizi.insert(1, 4)
print("Yeni eleman eklendi: ", dizi)

Bu kod örneğinde, dizi.insert(1, 4) satırı ile dizinin 1. indeksine 4 sayısı eklenmiştir.İlginizi Çekebilir

Python Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Python Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Python Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Python Dosyanın Uzantısını Elde Etme

Python 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği