Python Dosya Boyutunu Öğrenme

Python ile dosyaların boyutunu öğrenmek için os modülünün stat fonksiyonunu kullanabiliriz. Bu fonksiyon, bir dosya adı veya dizinin detaylı bilgilerini içeren bir os.stat_result nesnesi döndürür. Bu nesnenin st_size özelliği, dosyanın boyutunu byte cinsinden verir.

Aşağıdaki kod bloğu bir dosya boyutunu nasıl öğreneceğimizi gösterir.

import os

dosya_adi = "ornek_dosya.txt"
dosya_boyutu = os.stat(dosya_adi).st_size

print("Dosya boyutu (byte):", dosya_boyutu)

Bu kod bloğunda, os.stat fonksiyonu ile belirtilen dosya_adi değişkenindeki dosyanın detaylı bilgileri alınır ve st_size özelliği kullanılarak dosya boyutu byte cinsinden öğrenilir. Son olarak, dosya boyutu ekrana yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Python Dosya Taşıma

Python Rastgele Harf Yaratmak

Python Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Python Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Python Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ö ...