Python Dosya Taşıma

Python'da bir dosya taşımak için shutil modülü kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte, ornek.txt adında bir dosya yeni_dizin adlı bir klasöre taşınmıştır.

import shutil

dosya_adi = "ornek.txt"
yeni_dizin = "yeni_dizin"
yeni_dosya_yolu = f"{yeni_dizin}/{dosya_adi}"

shutil.move(dosya_adi, yeni_dosya_yolu)

Bu örnekte, shutil.move fonksiyonu kullanılarak dosya_adi değişkeni içinde belirtilen dosya yeni_dizin değişkeni içinde belirtilen klasöre taşınmıştır. Ayrıca, dosyanın yeni yolunu belirlemek için yeni_dosya_yolu değişkeni tanımlanmıştır.İlginizi Çekebilir

Python capitalize Kullanımı

Python Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Python Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Python While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Python Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...