Python Dosya Varsa Oluşturmama

Python'da dosya varsa oluşturmama ile ilgili örnek kod aşağıda veilmiştir.

import os

dosya_adi = "ornek_dosya.txt"

if not os.path.exists(dosya_adi):
    with open(dosya_adi, "w") as dosya:
        dosya.write("Bu bir örnek dosyadır.")
else:
    print("Dosya zaten mevcut.")

Bu kod bloğunda, os modülü kullanılarak, belirlenen dosya_adi değişkeni için bir dosya varlığı kontrol edilir. Eğer dosya mevcut değilse, open fonksiyonu ile dosya oluşturulur ve içine belirli bir metin yazılır. Ancak eğer dosya zaten mevcut ise, kullanıcıya "Dosya zaten mevcut." mesajı gösterilir.İlginizi Çekebilir

Python Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Python Dosya Yaratma

Python Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Python Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Python Dosya Silme