Python Dosya Varsa Oluşturmama

Python'da dosya varsa oluşturmama ile ilgili örnek kod aşağıda veilmiştir.

import os

dosya_adi = "ornek_dosya.txt"

if not os.path.exists(dosya_adi):
    with open(dosya_adi, "w") as dosya:
        dosya.write("Bu bir örnek dosyadır.")
else:
    print("Dosya zaten mevcut.")

Bu kod bloğunda, os modülü kullanılarak, belirlenen dosya_adi değişkeni için bir dosya varlığı kontrol edilir. Eğer dosya mevcut değilse, open fonksiyonu ile dosya oluşturulur ve içine belirli bir metin yazılır. Ancak eğer dosya zaten mevcut ise, kullanıcıya "Dosya zaten mevcut." mesajı gösterilir.



İlginizi Çekebilir

Python Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

Python Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

Python Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Python Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ö ...

Python Sinüs Değerini Hesaplama