Python Dosya Yaratma

Python'da bir dosya oluşturmak için open fonksiyonu kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte, example.txt adında bir dosya oluşturulmuş ve dosyaya veri yazılmıştır..

filename = "example.txt"

with open(filename, "w") as file:
    file.write("Bu bir örnek dosya.")

with open(filename, "r") as file:
    content = file.read()
    print(content)

Bu örnekte, filename değişkeni içinde dosya adı tanımlanmıştır. Daha sonra, open fonksiyonu kullanılarak dosya açılmış ve w (write) modunda veri yazmak için kullanılmıştır. write metodu ile dosyaya veri yazılmıştır. Daha sonra, dosya tekrar açılmış ve r (read) modunda okumak için kullanılmıştır. read metodu ile dosya içeriği okunmuş ve ekrana yazdırılmıştır.İlginizi Çekebilir

Python Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Python 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Python Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Python Dosya Varsa Oluşturmama

Python Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...