Python Dosya Yaratma

Python'da bir dosya oluşturmak için open fonksiyonu kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte, example.txt adında bir dosya oluşturulmuş ve dosyaya veri yazılmıştır..

filename = "example.txt"

with open(filename, "w") as file:
    file.write("Bu bir örnek dosya.")

with open(filename, "r") as file:
    content = file.read()
    print(content)

Bu örnekte, filename değişkeni içinde dosya adı tanımlanmıştır. Daha sonra, open fonksiyonu kullanılarak dosya açılmış ve w (write) modunda veri yazmak için kullanılmıştır. write metodu ile dosyaya veri yazılmıştır. Daha sonra, dosya tekrar açılmış ve r (read) modunda okumak için kullanılmıştır. read metodu ile dosya içeriği okunmuş ve ekrana yazdırılmıştır.İlginizi Çekebilir

Python tuple Kullanımı

Python Dosyanın Uzantısını Elde Etme

Python 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Python Dosya Silme

Python Tek Satırda If Else Yazma