Python Dosya Yaratma

Python'da bir dosya oluşturmak için open fonksiyonu kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte, example.txt adında bir dosya oluşturulmuş ve dosyaya veri yazılmıştır..

filename = "example.txt"

with open(filename, "w") as file:
    file.write("Bu bir örnek dosya.")

with open(filename, "r") as file:
    content = file.read()
    print(content)

Bu örnekte, filename değişkeni içinde dosya adı tanımlanmıştır. Daha sonra, open fonksiyonu kullanılarak dosya açılmış ve w (write) modunda veri yazmak için kullanılmıştır. write metodu ile dosyaya veri yazılmıştır. Daha sonra, dosya tekrar açılmış ve r (read) modunda okumak için kullanılmıştır. read metodu ile dosya içeriği okunmuş ve ekrana yazdırılmıştır.İlginizi Çekebilir

Python Dosyanın Uzantısını Değiştirme

Python Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek

Python Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Python Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Python Dosya Silme