Python Dosya Yaratma

Python'da bir dosya oluşturmak için open fonksiyonu kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte, example.txt adında bir dosya oluşturulmuş ve dosyaya veri yazılmıştır..

filename = "example.txt"

with open(filename, "w") as file:
    file.write("Bu bir örnek dosya.")

with open(filename, "r") as file:
    content = file.read()
    print(content)

Bu örnekte, filename değişkeni içinde dosya adı tanımlanmıştır. Daha sonra, open fonksiyonu kullanılarak dosya açılmış ve w (write) modunda veri yazmak için kullanılmıştır. write metodu ile dosyaya veri yazılmıştır. Daha sonra, dosya tekrar açılmış ve r (read) modunda okumak için kullanılmıştır. read metodu ile dosya içeriği okunmuş ve ekrana yazdırılmıştır.İlginizi Çekebilir

Python Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Ör ...

Python Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ö ...

Python Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ö ...

Python Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Python Bir Sayının Karekökünü Hesaplama