Python Dosyaları Uzantıya Göre Arama

Python dilinde, dosyaları uzantılarına göre aramak için aşağıdaki kod örnek alınabilir..

import os

dosya_yolu = "/dosyalar"
dosya_uzantisi = ".txt"

for klasor, alt_klasorler, dosyalar in os.walk(dosya_yolu):
  for dosya_adi in dosyalar:
    dosya = os.path.join(klasor, dosya_adi)
    if dosya.endswith(dosya_uzantisi):
      print(dosya)

Bu kod, os.walk fonksiyonu ile verilen dosya_yolu dizininde ve alt dizinlerindeki tüm dosyaları tarar. Döngü, klasor, alt_klasorler, ve dosyalar değişkenlerini kullanarak her dosya için ayrı ayrı işlem yapar. os.path.join fonksiyonu, dosya yolunu oluşturmak için klasör ve dosya adını birleştirir. Eğer dosya adı dosya_uzantisi ile bitiyorsa (yani uzantısı dosya_uzantisi ile eşleşiyorsa), dosya adı print fonksiyonu ile ekrana yazdırılır.

 • Not: alt_klasorler ve dosyalar değişkenleri, dizinin içindeki tüm alt klasörleri ve dosyaların listesi olarak kullanılmaktadır. Bunlar, os.walk fonksiyonu tarafından döndürülen üç elemanlı bir tupple'ın ikinci ve üçüncü elemanlarıdır. os.walk fonksiyonu, belirtilen dizindeki tüm dosyaları ve klasörleri yan yana dolaşmak için kullanılır. Her döngüde, alt_klasorler listesi bir alt klasörün altındaki diğer klasörleri, dosyalar listesi ise o alt klasörde bulunan dosyaları içerir.


İlginizi Çekebilir

Python Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...

Python Dosyanın Oluşturma Tarihini Değiştirme

Python Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Python Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Python Bir Açının Tanjant Değerinin Hesaplanması