Python Dosyanın Klasör Yolunu Alma

Python dilinde dosyanın klasör yolunu almak için os.path modülündeki dirname fonksiyonunu kullanabiliriz. dirname fonksiyonu bir dosyanın tam yolunu alır ve sadece dosyanın bulunduğu klasör yolunu döndürür.

Aşağıdaki kod örneği, belirtilen dosya yolunun klasör yolunu göstermektedir...

import os

dosya_yolu = "/klasor/dosya.txt"
klasor_yolu = os.path.dirname(dosya_yolu)
print("Dosyanın bulunduğu klasör yolu:", klasor_yolu)İlginizi Çekebilir

Python Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Python Rastgele Harf Yaratmak

Python Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Python Dosyaları Uzantıya Göre Arama

Python Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması