Python Dosyanın Klasör Yolunu Alma

Python dilinde dosyanın klasör yolunu almak için os.path modülündeki dirname fonksiyonunu kullanabiliriz. dirname fonksiyonu bir dosyanın tam yolunu alır ve sadece dosyanın bulunduğu klasör yolunu döndürür.

Aşağıdaki kod örneği, belirtilen dosya yolunun klasör yolunu göstermektedir...

import os

dosya_yolu = "/klasor/dosya.txt"
klasor_yolu = os.path.dirname(dosya_yolu)
print("Dosyanın bulunduğu klasör yolu:", klasor_yolu)İlginizi Çekebilir

Python Dosyanın Uzantısını Değiştirme

Python 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Python 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Python Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Python Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği