Python Dosyanın Uzantısını Değiştirme

Python'da bir dosyanın uzantısını değiştirmek için öncelikle dosya yolunu belirlememiz gerekmektedir. Daha sonra, eski dosya yolunu ve yeni dosya yolunu oluşturmak için string manipülasyon yöntemlerini kullanabiliriz. Eski dosya yolundan dosya adını ve uzantısını ayırarak, istediğimiz uzantıyı yeni dosya yoluna ekleyerek dosyanın uzantısını değiştirebiliriz.

Aşağıdaki kod örneğinde, "dosya_yolu" adlı bir değişkene dosya yolu atanmış ve "dosya_adi" ve "uzanti" adlı iki değişkene dosya adı ve uzantısı ayırılmıştır. Daha sonra, "uzanti_degistirilmis" adlı bir değişkene dosya adı ve ".yeni" uzantısı eklenerek yeni dosya yolu oluşturulmuştur.

dosya_yolu = "ornek_dosya.eski"
dosya_adi, uzanti = os.path.splitext(dosya_yolu)
uzanti_degistirilmis = dosya_adi + ".yeni"
os.rename(dosya_yolu, uzanti_degistirilmis)

Bu kod os modülünün rename fonksiyonunu kullanır ve eski dosya yolunu ve yeni dosya yolunu parametre olarak verir. Bu sayede, dosyanın uzantısı .eski olarak belirtilen dosya yolundan .yeni olarak belirtilen yeni dosya yoluna değiştirilir.İlginizi Çekebilir

Python 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Python Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Python 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Python Dosyaları Uzantıya Göre Arama

Python Dosya Varsa Oluşturmama