Python endswith Kullanımı

Python'da "endswith()" metodu, bir dize içinde belirli bir karakter veya karakterler ile bitip bitmediğini kontrol etmek için kullanılır. İstenen değer varda True yoksa False döner.

Kullanım şablonları şu şekildedir..

  • string.endswith ( kontrol edilmek istenen karakter dizisi )
  • string.endswith ( kontrol edilmek istenen karakter dizisi, başlangıç indeksi, bitiş indeksi )

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim...

string = "Python programlama dili"
print(string.endswith("dili"))
#True

string = "Python programlama dili"
print(string.endswith("programlama", 0, 14))
# rue

string = "Python programlama dili"
print(string.endswith("Python", 0, 5))
# rue

İlk Örnekte string değişkeni "Python programlama dili" olarak tanımlanmış ve endswith metodu ile dizinin sonunda "dili" karakter dizisi var mı diye kontrol edilmiştir. Var olduğundan bu kontrol True döndürür.

İkinci örnekte ise endswith metodunun başlangıç ve bitiş parametreleri ile kontrol edilmek istenen kısım belirlenmiştir. Başlangıç parametresi 0 ve bitiş parametresi 14 olarak verilmiştir. Bu da dizinin 0. indeksinden 14. indekse kadar olan kısmının kontrol edilmesini sağlar. Kontrol edilen kısımda "programlama" karakter dizisi var olduğu için True döndürür.

Üçüncü örnekte ise endswith metodu ile dizinin 0. indeksi ile 5. indeksi arasında "Python" karakter dizisi var mı diye kontrol edilmiştir. Sonuç gene True döndürecektir.

Ayrıca "endswith()" metodu, kontrol edilmek istenen karakter dizisi için birden fazla seçenek de verilebilir. Aşağıdaki örneği inceleyelim...

string = "Python programlama"
print(string.endswith(("dili", "programlama")))
#True

Bu örnekte, "endswith()" metodu ile "dili" veya "programlama" karakter dizisi ile bitip bitmediği kontrol edilmiştir. Dizinin sonunda "dili" karakter dizisi var olduğu için True döndürür.

"endswith()" metodu sadece dizeler için değil, listeler veya tuple gibi veri yapıları için de kullanılabilir.

Aşağıdaki örneği inceleyelim...

liste = ["Python", "programlama", "dili"]
print(liste[-1].endswith("li"))
#True

Bu örnekte, tanımlanan listenin son elemanının "li" karakter dizisi ile bitip bitmediği kontrol edilmiştir. Son eleman "li" karakter dizisi ile bittiği için True döndürecektir. Unutma son elemanı değil, son elemanın ne ile bittiğini arıyoruz.

"endswith()" metodu, kontrol etmek istediğiniz karakter dizisini veya seçenekleri belirleyerek kullanabileceğiniz gibi, metodun parametrelerini kullanarak dizinin belirli bir kısmını kontrol etme imkanı da sağlar. Bu metodu kullanarak, dizeler veya diğer veri yapıları içinde aradığınız karakter dizisini veya seçenekleri hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.İlginizi Çekebilir

Python Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Python Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Python Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Python Dosyanın Klasör Yolunu Alma

Python Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği