Python İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"Python" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import math

a = float(input("İlk katsayıyı girin: "))
b = float(input("İkinci katsayıyı girin: "))
c = float(input("Üçüncü katsayıyı girin: "))

if a != 0.0:
  d = (b*b) - (4*a*c)
  if d == 0.0:
    print("Kökler reel ve eşittir.")
    r = -b / (2*a)
    print("Kökler", r, "ve", r)
  elif d > 0.0:
    print("Kökler reel ve farklıdır.")
    r1 = (-b + math.sqrt(d)) / (2*a)
    r2 = (-b - math.sqrt(d)) / (2*a)
    print("Kök1:", r1)
    print("Kök2:", r2)
  else:
    print("Kökler sanal sayılardır.")
    rp = -b / (2*a)
    ip = math.sqrt(-d) / (2*a)
    print("Kök1:", rp, "+ i", ip)
    print("Kök2:", rp, "- i", ip)
else:
  print("Kareköklü ifade değildir.")İlginizi Çekebilir

Python Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Python 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Python 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Python Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Python Bir Sayının Karekökünü Hesaplama