Python Mutlak Değer Alma

Python'da bir sayının mutlak değerini döndürmek için abs() fonksiyonu kullanılır. Mutlak değer, bir sayının negatif olma durumunda pozitif karşılığını, pozitif olma durumunda ise kendisini ifade eder. Örneğin: abs(-5) = 5, abs(5) = 5 olacaktır.

Aşağıdaki örneği inceleyelim...

x = -5
y = abs(x)
print(y)

Bu örnekte, -5 sayısının mutlak değeri 5 olarak hesaplanır ve y değişkenine atanır.

Başka bir örneği inceleyelim...

a = 10
b = 20
c = abs(b-a)
print(c) 

Bu örnekte, b ve a sayıları arasındaki farkın mutlak değeri hesaplanır ve c değişkenine atanır. Bu sayede b-a değerinin negatif olma durumunda bile fark değeri alınır. Sonuç 10 olacaktır.

Bu fonksiyon için girdi olarak sadece sayı tipinde değerler kullanılabilir. Örneğin, abs("5") veya abs([5]) gibi kullanımlar, hata oluşmasına neden olacaktır. Özellikle matematiksel işlemlerde veya veri analitik işlemlerinde sıklıkla kullanılır. Ayrıca, abs() fonksiyonu modül operatorü (|x|) ile aynı işlevi yerine getirir.İlginizi Çekebilir

Python Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Python Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Python 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Python Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Python Dosyanın Klasör Yolunu Alma