Python Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

"Python" Programlama dilinde "Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

import math

c = 0
p = 1.0
count = int(input("Sayı Adeti Girin: "))

while c < count:
    x = float(input("Gerçek Sayı Girin: "))
    c = c + 1
    p = p * x

gm = math.pow(p, 1.0 / count)
print("Ortalama: ", gm)İlginizi Çekebilir

Python Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...

Python capitalize Kullanımı

Python 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Python Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Python Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği