Python Şimdiki Zamanı Getirmek

Python'da şimdiki zamanı almak için datetime modülünü kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kod, şimdiki zamanı strftime() yöntemi kullanarak "Yıl-Ay-Gün Saat:Dakika:Saniye" biçiminde biçimlendirir..

from datetime import datetime

simdi = datetime.now()
simdi_str = simdi.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")

print("Şu anki zaman:", simdi_str)

Bu kodu çalıştırdığınızda, şimdiki zamanın biçimlendirilmiş bir dize olarak çıktısı şu şekildedir..

Şu anki zaman: 2023-02-16 11:20:35İlginizi Çekebilir

Python Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...

Python capitalize Kullanımı

Python Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ö ...

Python Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Python 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği