Python Sinüs Değerini Hesaplama

Python dilinde bir açının sinüs değerini hesaplamak için "math" modülü kullanılır. Açı değerini radyan cinsinden vermek için "math.radians()" fonksiyonu kullanılır. Açının sinüs değerini hesaplamak için "math.sin()" fonksiyonu kullanılır. Öncelikle "math" modülü import edilir.

import math

acinin_derecesi = 30
acinin_radyan_degeri = math.radians(acinin_derecesi)
acinin_sinus_degeri = math.sin(acinin_radyan_degeri)

print("Açının Derecesi: ", acinin_derecesi)
print("Açının Radyan Değeri: ", acinin_radyan_degeri)
print("Açının Sinüs Değeri: ", acinin_sinus_degeri)

Bu kod, verilen açı değerinin radyan cinsinden değerini hesaplar ve daha sonra açının sinüs değerini hesaplar. Sonuçlar ekrana "Açının Derecesi", "Açının Radyan Değeri" ve "Açının Sinüs Değeri" şeklinde yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Python Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Python Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Python Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Python Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Python Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması