Python Sinüs Değerini Hesaplama

Python dilinde bir açının sinüs değerini hesaplamak için "math" modülü kullanılır. Açı değerini radyan cinsinden vermek için "math.radians()" fonksiyonu kullanılır. Açının sinüs değerini hesaplamak için "math.sin()" fonksiyonu kullanılır. Öncelikle "math" modülü import edilir.

import math

acinin_derecesi = 30
acinin_radyan_degeri = math.radians(acinin_derecesi)
acinin_sinus_degeri = math.sin(acinin_radyan_degeri)

print("Açının Derecesi: ", acinin_derecesi)
print("Açının Radyan Değeri: ", acinin_radyan_degeri)
print("Açının Sinüs Değeri: ", acinin_sinus_degeri)

Bu kod, verilen açı değerinin radyan cinsinden değerini hesaplar ve daha sonra açının sinüs değerini hesaplar. Sonuçlar ekrana "Açının Derecesi", "Açının Radyan Değeri" ve "Açının Sinüs Değeri" şeklinde yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Python Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Python Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Python 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Python Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Python Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ö ...