Python Tek Satırda If Else Yazma

Python programlama dilinde, koşullu durumlar için if-else ifadeleri kullanılır. Bununla birlikte, bazen tek satırda if-else ifadesi yazmak gerekebilir. Python programlama dilinde bu işlem, ternary ifade ile yapılmaktadır.

Ternary ifade, koşulu, doğru durumda döndürülecek değer ve yanlış durumda döndürülecek değer şeklinde üç parçadan oluşur. Koşulun doğru olması durumunda, doğru durumda döndürülecek değer döndürülür. Koşul yanlış ise, yanlış durumda döndürülecek değer döndürülür.

Örnek...

sayi = -2
mesaj = "Pozitif Sayı" if sayi > 0 else "Negatif Sayı"
print(mesaj)

Tek satırda if-else ifadesi yazmak, kodun okunaklılığını ve yazım kolaylığını artırır. Ancak, çok karmaşık koşullar için bu yöntem uygun olmayabilir. Ayrıca, çok fazla ternary ifadesi kullanmak, kodun daha yavaş çalışmasına neden olabilir. Bu nedenle, bu yöntemin kullanımı dikkatli şekilde planlanmalıdır.İlginizi Çekebilir

Python Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Python Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ö ...

Python Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Python Sinüs Değerini Hesaplama

Python Dosya Silme