Python tuple Kullanımı

Python'da tuple, listelerden farklı olarak değiştirilemeyen veri tipleridir. Tuple'lar parantez içinde virgülle ayrılmış değerler şeklinde tanımlanır. Örnek olarak, a = (1, 2, 3) şeklinde bir tuple oluşturulabilir.

Tuple'lar, listeler gibi indeksleme yapılabilir ve elemanlarına erişmek için köşeli parantez kullanılır. Örnek olarak, a[0] = 1 şeklinde bir tuple'ın ilk elemanına erişebilirsiniz. Ayrıca, tuple'lar listeler gibi slice işlemleri yapılabilir ve birleştirilip tekrar tuple olarak atanabilir.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim...

# Tuple oluşturma
a = (1, 2, 3)
b = 4, 5, 6
c = tuple([7, 8, 9])

# Elemanlara erişme
print(a[0]) # 1
print(b[1]) # 5

# Slice işlemi
print(a[:2]) # (1, 2)

# Birleştirme
d = a + b
print(d) # (1, 2, 3, 4, 5, 6)

# Tuple'da değişiklik yapamayız.
a[0] = 10 # TypeError

Tuple'lar, listeler gibi çok fonksiyon ve metodlar içermezler. Listeler gibi ekleme, silme veya değiştirme işlemleri yapılamaz. Ancak tuple'lar, listelerden daha az bellek kullanırlar ve daha hızlı çalışırlar. Bu nedenle, verilerinizin değiştirilmeyeceği durumlarda tuple kullanmanız önerilir.İlginizi Çekebilir

Python Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Python Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Python Dosyanın Klasör Yolunu Alma

Python 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Python Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek