React 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

React ile 1'den 100'e kadar sayı toplam örneği için aşağıdaki kod kullanılabilir..

import React, { Component } from 'react';

class Toplam extends Component {
 state = {
  toplam: 0
 }

 componentDidMount() {
  let toplam = 0;
  for (let i = 1; i <= 100; i++) {
   toplam += i;
  }
  this.setState({ toplam: toplam });
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <p>1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı: {this.state.toplam}</p>
   </div>
  );
 }
}

export default Toplam;

Bu kod, Toplam adlı bir component oluşturur. Component, state adlı bir özellik içerir ve toplam adlı bir özellik içinde başlangıçta 0 değeri verilir. componentDidMount() fonksiyonu, component oluşturulduktan sonra hemen çağrılır ve 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını hesaplar. Sonuç, toplam özelliği aracılığıyla state'e kaydedilir. render() fonksiyonu, sonuç değerini görüntülemek için kullanılır.İlginizi Çekebilir

React Diziyi Ters Çevirme

React Sinüs Değerini Hesaplama

React Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

React Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

React Dosya Oluşturma