React Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

Aşağıdaki React component örneği, bir kullanıcının girdiği sayının karekökünü hesaplar ve sonucu ekranda görüntüler.

import React, { useState } from 'react';

function KarekokHesapla() {
 const [sayi, setSayi] = useState('');
 const [sonuc, setSonuc] = useState('');

 const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault();
  setSonuc(Math.sqrt(parseInt(sayi)));
 };

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit}>
   <label>
    Sayı:
    <input type="text" value={sayi} onChange={(e) => setSayi(e.target.value)} />
   </label>
   <button type="submit">Hesapla</button>
   <p>Sayının karekökü: {sonuc}</p>
  </form>
 );
}

export default KarekokHesapla;

Bu kod, KarekokHesapla adında bir React component oluşturur. Bu component içinde, useState hook'u kullanılarak sayi ve sonuc adında iki state oluşturulmuştur. handleSubmit adlı bir fonksiyon, formun submit edilmesi durumunda çalışır ve girilen sayının karekökünü hesaplar. Form içinde, input elementi kullanılarak kullanıcıdan sayı girişi alınır ve onChange eventi ile girilen sayının state'i güncellenir. Son olarak, hesaplanan karekök değeri p etiketi ile ekranda görüntülenir.İlginizi Çekebilir

React Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

React 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

React Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

React Dosya Oluşturma

React Sinüs Değerini Hesaplama