React Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

React'de bir sayının kuvvetini alma örneği için aşağıdaki kod incelenebilir..

import React, { useState } from 'react';

function KuvvetHesapla() {
 const [sayi, setSayi] = useState(0);
 const [us, setUs] = useState(0);
 const [sonuc, setSonuc] = useState(0);

 const hesapla = () => {
  setSonuc(Math.pow(sayi, us));
 };

 return (
  <div>
   <input
    type="number"
    value={sayi}
    onChange={e => setSayi(e.target.value)}
    placeholder="Sayı girin"
   />
   <input
    type="number"
    value={us}
    onChange={e => setUs(e.target.value)}
    placeholder="Üs girin"
   />
   <button onClick={hesapla}>Hesapla</button>
   <p>{sayi} sayısının {us}. üssü = {sonuc}</p>
  </div>
 );
}

export default KuvvetHesapla;

Bu React kodu, kullanıcının girdiği bir sayının belirli bir üssünü hesaplamak için kullanılabilir. İlk olarak, sayı ve üs girdileri için state değişkenleri tanımlanır. Daha sonra, hesapla fonksiyonu içinde sayı ve üs state değişkenleri kullanılarak Math.pow() fonksiyonu ile sonuç hesaplanır ve sonuç state değişkenine atanır. Son olarak, kullanıcıya sayı ve üs girdileri için input alanları, hesaplamak için bir düğme ve sonuç gösterilir.İlginizi Çekebilir

React Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

React Sinüs Değerini Hesaplama

React Dosya Oluşturma

React Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

React Diziyi Ters Çevirme