React Sinüs Değerini Hesaplama

React ile bir açının sinüs değerini hesaplamak için aşağıdaki örnek kod kullanılabilir..

import React, { useState } from 'react';

function SinusDegeri() {
 const [aci, setAci] = useState(0);
 const [sinDeger, setSinDeger] = useState(0);

 function hesapla() {
  setSinDeger(Math.sin(aci * (Math.PI / 180)));
 }

 return (
  <div>
   <input type="number" value={aci} onChange={e => setAci(e.target.value)} />
   <button onClick={hesapla}>Hesapla</button>
   <p>Açının sinüs değeri: {sinDeger}</p>
  </div>
 );
}

export default SinusDegeri;

Bu component, girdi olarak açı değerini alır ve daha sonra bu açı değerini Math.PI / 180 ile çarparak açının radyan değerini hesaplar. Daha sonra, hesaplanan radyan değerini Math.sin fonksiyonuna verir ve sinüs değerini hesaplar. Son olarak, hesaplanan sinüs değerini kullanıcıya görüntüler.İlginizi Çekebilir

React Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

React Dosya Oluşturma

React Diziyi Ters Çevirme

React Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

React Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması