Ruby 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Ruby programlama dili kullanarak 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını bulan bir örnek aşağıda gösterilmektedir.

Kodumuzda, toplam adlı bir değişken tanımlıyoruz ve onu 0 ile başlatıyoruz. Ardından, 1 den 100 e kadar olan sayıları içeren bir döngü oluşturuyoruz. Her turda, döngünün sayısı olan i yi toplam değişkenine ekliyoruz.

toplam = 0

for i in 1..100
  toplam += i
end

puts "1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı: #{toplam}"

Bu kod parçası, toplam değişkenine 1 den 100 e kadar olan sayıların toplamını atar ve ardından sonucu ekrana yazdırır. Çıktı aşağıdaki gibi olur..

1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı: 5050İlginizi Çekebilir

Ruby Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Ruby While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Ruby Diziye Eleman Ekleme

Ruby Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Ruby Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği