Ruby 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Asal Sayıları Üretme Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

print "Aralık Değeri Girin: "
number = gets.chomp.to_i

(2..number).each do |num|
 is_prime = true
 (2..num/2).each do |i|
  if num % i == 0
   is_prime = false
   break
  end
 end
 puts num if is_prime
endİlginizi Çekebilir

Ruby Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Ruby Dosyanın Klasör Yolunu Bulmak

Ruby Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Ruby Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Ruby Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği