Ruby 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

s = 0
print "Sayi Girin: "
n = gets.chomp.to_i

if n > 1
 for i in 1..n
  if i % 2 == 0
   s += i
  end
 end
 
 puts "\nToplam: " + s.to_s
else
 puts "\nSayi 1'den buyuk olmalidir."
endİlginizi Çekebilir

Ruby 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Ruby While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Ruby Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği

Ruby Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Ruby Dosyayı Başka Bir Dizine Taşıma