Ruby 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıdadır.

s = 0
print "Sayi Girin: "
n = gets.chomp.to_i

if n > 1
 for i in 1..n
  if i % 2 == 0
   s += i
  end
 end
 
 puts "\nToplam: " + s.to_s
else
 puts "\nSayi 1'den buyuk olmalidir."
endİlginizi Çekebilir

Ruby Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örn ...

Ruby Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Ruby Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Ruby Dosyanın Klasör Yolunu Bulmak

Ruby Dosyanın Uzantısını Elde Etme