Ruby Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

puts "Gerçek Sayı Adeti Girin: "
count = gets.chomp.to_i
i = 0
product = 1.0
for i in 0..count-1
  puts "Gerçek Sayı Girin: "
  x = gets.chomp.to_f
  product = product * x
end

puts "Toplam: #{product}"İlginizi Çekebilir

Ruby Dosyayı Başka Bir Dizine Taşıma

Ruby Guid Yaratmak

Ruby Sinüs Değerini Hesaplama

Ruby Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örne ...

Ruby Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleştirm ...