Ruby Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

puts "Gerçek Sayı Adeti Girin: "
count = gets.chomp.to_i
i = 0
product = 1.0
for i in 0..count-1
  puts "Gerçek Sayı Girin: "
  x = gets.chomp.to_f
  product = product * x
end

puts "Toplam: #{product}"İlginizi Çekebilir

Ruby Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Ruby Dosyanın Klasör Yolunu Bulmak

Ruby Dosyayı Başka Bir Dizine Taşıma

Ruby Dosyayı Silme

Ruby Dosyaları Uzantıya Göre Arama