Ruby Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"Ruby" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

puts "Sayıların adetini girin: "
count = gets.chomp.to_i
sum = 0
for i in 0...count
  puts "Bir tamsayı girin: "
  x = gets.chomp.to_i
  sum += x
end
avg = sum/count.to_f
puts "Ortalama: #{avg}"İlginizi Çekebilir

Ruby Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örn ...

Ruby Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Ruby Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Ruby 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Ruby 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği