Ruby Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

"Ruby" Programlama dilinde "Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

puts "Sayıların adetini girin: "
count = gets.chomp.to_i
sum = 0
for i in 0...count
  puts "Bir tamsayı girin: "
  x = gets.chomp.to_i
  sum += x
end
avg = sum/count.to_f
puts "Ortalama: #{avg}"İlginizi Çekebilir

Ruby Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örn ...

Ruby Dosyanın Uzantısını Değiştirme

Ruby Guid Yaratmak

Ruby Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Ruby Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği