Ruby Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

numbers = [8, 3, 1, 6, 2, 4, 5, 9]
count = 0

for i in 0...numbers.length do
    if numbers[i] % 2 != 0
        count += 1
    end
end

puts "Dizideki tek sayı adeti: #{count}"İlginizi Çekebilir

Ruby 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Ruby İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Ruby Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örn ...

Ruby Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örn ...

Ruby Bugünün Tarihini Getirmek