Ruby Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Ruby programlama dilinde, bir dizindeki dosyaları sıralamak için "Dir" sınıfından yararlanabilirsiniz. "Dir" sınıfı, belirtilen bir dizin içindeki dosya ve klasörlerin listesini oluşturmanıza olanak tanır.

Aşağıdaki kod örneğinde, "dosyalar" isimli bir dizindeki dosyalar "File" sınıfından yararlanılarak okunur ve sonra "sort" metodu kullanılarak sıralanır.

dosyalar = Dir.entries("dosyalar/")
sirali_dosyalar = dosyalar.sort

sirali_dosyalar.each do |dosya|
  puts dosya
end

Kod örneğinde, Dir.entries("dosyalar/") ile "dosyalar" dizinindeki tüm dosya ve klasör adları "dosyalar" isimli bir dizi olarak okunur. Sonra, bu dizi sort metodu kullanılarak alfabetik olarak sıralanır ve sirali_dosyalar isimli bir dizi olarak kaydedilir.

Daha sonra, sirali_dosyalar dizisi içindeki her bir dosya adı puts metodu ile ekrana yazdırılır. Böylece kullanıcı belirtilen dizindeki dosyaların sıralanmış listesini görür.İlginizi Çekebilir

Ruby İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

Ruby Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örn ...

Ruby Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Ruby Dosyayı Başka Bir Dizine Taşıma

Ruby Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme