Ruby Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Ruby programlama dilinde, bir dizindeki dosyaları sıralamak için "Dir" sınıfından yararlanabilirsiniz. "Dir" sınıfı, belirtilen bir dizin içindeki dosya ve klasörlerin listesini oluşturmanıza olanak tanır.

Aşağıdaki kod örneğinde, "dosyalar" isimli bir dizindeki dosyalar "File" sınıfından yararlanılarak okunur ve sonra "sort" metodu kullanılarak sıralanır.

dosyalar = Dir.entries("dosyalar/")
sirali_dosyalar = dosyalar.sort

sirali_dosyalar.each do |dosya|
  puts dosya
end

Kod örneğinde, Dir.entries("dosyalar/") ile "dosyalar" dizinindeki tüm dosya ve klasör adları "dosyalar" isimli bir dizi olarak okunur. Sonra, bu dizi sort metodu kullanılarak alfabetik olarak sıralanır ve sirali_dosyalar isimli bir dizi olarak kaydedilir.

Daha sonra, sirali_dosyalar dizisi içindeki her bir dosya adı puts metodu ile ekrana yazdırılır. Böylece kullanıcı belirtilen dizindeki dosyaların sıralanmış listesini görür.İlginizi Çekebilir

Ruby Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örn ...

Ruby Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Ruby Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Ruby Dosyayı Silme

Ruby Döngü İle Bir Dizideki En Büyük Sayıyı Bulma Örneği