Ruby Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"Ruby" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

sample_list = [10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80]

duplicates = sample_list.group_by { |x| x }.select { |k, v| v.size > 1 }.map { |k, v| k }

puts duplicates.join(", ")İlginizi Çekebilir

Ruby Diziye Eleman Ekleme

Ruby Bugünün Tarihini Getirmek

Ruby Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Ruby 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Ruby Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması