Ruby Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek

"Ruby" Programlama dilinde "Bir Listede Birden Çok Olan Elemanları Göstermek" ile ilgili örnek kod aşağıda gösterilmiştir.

sample_list = [10, 20, 60, 30, 20, 40, 30, 60, 70, 80]

duplicates = sample_list.group_by { |x| x }.select { |k, v| v.size > 1 }.map { |k, v| k }

puts duplicates.join(", ")İlginizi Çekebilir

Ruby Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

Ruby Bir Dizi Gerçek Sayının Çarpımını Bulma Örneği

Ruby Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Ruby Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Ruby İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği