Ruby Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"Ruby" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

puts "Bir Sayı Girin: "
number = gets.chomp.to_i

if number % 5 == 0
  puts "#{number} sayısı 5 in katıdır."
else
  puts "#{number} sayısı 5 in katı değildir."
endİlginizi Çekebilir

Ruby 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Ruby Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Ruby Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Ruby Şimdiki Zamanı Getirmek

Ruby 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği