Ruby Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"Ruby" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

puts "Bir Sayı Girin: "
number = gets.chomp.to_i

if number % 5 == 0
  puts "#{number} sayısı 5 in katıdır."
else
  puts "#{number} sayısı 5 in katı değildir."
endİlginizi Çekebilir

Ruby Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Ruby Dosyanın Uzantısını Elde Etme

Ruby 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Ruby Bir Stringi Ters Çevirmek

Ruby Dosya Oluşturma