Ruby Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek

"Ruby" Programlama dilinde "Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek" ile ilgili örnek kod aşağıda verilmiştir.

puts "Bir Sayı Girin: "
number = gets.chomp.to_i

if number % 5 == 0
  puts "#{number} sayısı 5 in katıdır."
else
  puts "#{number} sayısı 5 in katı değildir."
endİlginizi Çekebilir

Ruby Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Ruby Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Ruby Dosyanın Boyutunu Öğrenme

Ruby 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Ruby Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örn ...