Ruby Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

print "1 den büyük sayı girin: "
number = gets.chomp.to_i

isprime = true

for i in 2..number/2
  if number % i == 0
    isprime = false
    break
  end
end

if isprime
  puts "#{number} asal sayıdır."
else
  puts "#{number} asal sayı değildir."
endİlginizi Çekebilir

Ruby 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Ruby Bir Stringi Ters Çevirmek

Ruby Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Ruby Dosyaları Uzantıya Göre Arama

Ruby 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği