Ruby Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

print "1 den büyük sayı girin: "
number = gets.chomp.to_i

isprime = true

for i in 2..number/2
  if number % i == 0
    isprime = false
    break
  end
end

if isprime
  puts "#{number} asal sayıdır."
else
  puts "#{number} asal sayı değildir."
endİlginizi Çekebilir

Ruby Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Ruby Tek Satırda If Else Yazma

Ruby Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

Ruby Dosya Oluşturma

Ruby Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma