Ruby Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda belirtilmiştir.

print "1 den büyük sayı girin: "
number = gets.chomp.to_i

isprime = true

for i in 2..number/2
  if number % i == 0
    isprime = false
    break
  end
end

if isprime
  puts "#{number} asal sayıdır."
else
  puts "#{number} asal sayı değildir."
endİlginizi Çekebilir

Ruby Dosyanın Klasör Yolunu Bulmak

Ruby Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Ruby Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örn ...

Ruby Tek Satırda If Else Yazma

Ruby Bir Sayının 5'in Katı Olup Olmadığını Gösteren Örnek