Ruby Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

Ruby programlama dili, bir sayının karekökünün hesaplanması için Math modülü kullanılabilir. Math modülü, matematiksel fonksiyonları barındıran bir kütüphanedir.

Aşağıdaki kod örneğinde, bir sayının karekökünü hesaplamak için Math.sqrt metodunu kullanacağız. İlk olarak Math modülünü import ediyoruz ve sonra "numara" isimli bir değişken tanımlayarak değerini atıyoruz. Daha sonra, "numara" değişkeninin karekökünü hesaplamak için Math.sqrt metodunu kullanıyoruz ve sonuç ekrana yazdırılıyor.

require 'math'

numara = 25
karekok = Math.sqrt(numara)

puts "25'in karekökü: #{karekok}"

Bu kod çalıştığında ekrana "25'in karekökü: 5.0" şeklinde bir sonuç yazdırır.

Görüldüğü gibi, Ruby'de bir sayının karekökünün hesaplanması için Math modülünün sqrt metodunu kullanmak yeterlidir. Bu metod, verilen bir sayının karekökünü hesaplayabilir ve sonuç olarak bir float değer döndürür.İlginizi Çekebilir

Ruby Dosyanın Kopyalanması

Ruby Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Örn ...

Ruby Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Ruby Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Ruby Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği