Ruby Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

Ruby programlama dili, bir sayının karekökünün hesaplanması için Math modülü kullanılabilir. Math modülü, matematiksel fonksiyonları barındıran bir kütüphanedir.

Aşağıdaki kod örneğinde, bir sayının karekökünü hesaplamak için Math.sqrt metodunu kullanacağız. İlk olarak Math modülünü import ediyoruz ve sonra "numara" isimli bir değişken tanımlayarak değerini atıyoruz. Daha sonra, "numara" değişkeninin karekökünü hesaplamak için Math.sqrt metodunu kullanıyoruz ve sonuç ekrana yazdırılıyor.

require 'math'

numara = 25
karekok = Math.sqrt(numara)

puts "25'in karekökü: #{karekok}"

Bu kod çalıştığında ekrana "25'in karekökü: 5.0" şeklinde bir sonuç yazdırır.

Görüldüğü gibi, Ruby'de bir sayının karekökünün hesaplanması için Math modülünün sqrt metodunu kullanmak yeterlidir. Bu metod, verilen bir sayının karekökünü hesaplayabilir ve sonuç olarak bir float değer döndürür.İlginizi Çekebilir

Ruby Dosyanın Uzantısını Elde Etme

Ruby Dosyanın Klasör Yolunu Bulmak

Ruby Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örn ...

Ruby Stringin Tersten Okunuşu İle Aynı Olduğunu Kontrol Eden Örne ...

Ruby Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği