Ruby Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Ruby dilinde bir sayının kuvvetini almak için ** operatörü kullanılır.

Aşağıdaki örnek kod, girilen bir sayının belirtilen bir kuvveti (üs) ile çarpılmasını gösterir..

# Sayıyı üs almak için gereken fonksiyon
def usAl(sayi, us)
  sonuc = sayi ** us
  return sonuc
end

# Kullanıcıdan sayı ve üs bilgisi alınır
puts "Sayıyı giriniz: "
sayi = gets.to_f
puts "Üs değerini giriniz: "
us = gets.to_i

# Fonksiyon çağırılarak kuvvet hesaplanır
sonuc = usAl(sayi, us)

# Sonuç ekrana yazdırılır
puts "#{sayi} sayısının #{us} üssü #{sonuc} dir."


Bu örnek kod, sayıyı üs almak için bir fonksiyon tanımlar ve daha sonra kullanıcı tarafından girilen sayı ve üs bilgileri ile fonksiyon çağrılarak kuvvet hesaplanır. Sonuç olarak, sayının kuvveti ekrana yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Ruby 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Ruby 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Ruby Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Ruby Dört İşlem Yapan Örnek

Ruby Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği