Ruby Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Ruby dilinde bir sayının kuvvetini almak için ** operatörü kullanılır.

Aşağıdaki örnek kod, girilen bir sayının belirtilen bir kuvveti (üs) ile çarpılmasını gösterir..

# Sayıyı üs almak için gereken fonksiyon
def usAl(sayi, us)
  sonuc = sayi ** us
  return sonuc
end

# Kullanıcıdan sayı ve üs bilgisi alınır
puts "Sayıyı giriniz: "
sayi = gets.to_f
puts "Üs değerini giriniz: "
us = gets.to_i

# Fonksiyon çağırılarak kuvvet hesaplanır
sonuc = usAl(sayi, us)

# Sonuç ekrana yazdırılır
puts "#{sayi} sayısının #{us} üssü #{sonuc} dir."


Bu örnek kod, sayıyı üs almak için bir fonksiyon tanımlar ve daha sonra kullanıcı tarafından girilen sayı ve üs bilgileri ile fonksiyon çağrılarak kuvvet hesaplanır. Sonuç olarak, sayının kuvveti ekrana yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Ruby Dört İşlem Yapan Örnek

Ruby 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Ruby Dosyanın Uzantısını Elde Etme

Ruby Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Ruby 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği