Ruby Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Ruby programlama dilinde, mutlak değer alma işlemi çok basit ve kolay bir şekilde yapılabilir. Mutlak değer, bir sayının pozitif halidir ve negatif bir sayı girdiğinizde bile pozitif bir değer döndürür. Bu, matematiksel işlemler sırasında ve belirli durumlarda önemli bir fonksiyon olabilir.

Ruby'de, abs metodu kullanılarak mutlak değer alınabilir. Bu metod, verilen sayının mutlak değerini döndürür. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi, negatif bir sayı girdiğinizde bile pozitif bir değer döndürür.

# Değişken Tanımlama
sayi = -100

# Mutlak Değer Alma
mutlak_deger = sayi.abs

# Sonuç
puts "Sayının Mutlak Değeri : #{mutlak_deger}"

# Çıktı
Sayının Mutlak Değeri : 100

Bu örnekte, sayi değişkenine negatif bir değer (-100) atandı ve abs metodu kullanılarak mutlak değer alındı. Sonuç olarak, mutlak_deger değişkeni 100 olarak tanımlandı.

Ayrıca, sayi.abs ifadesi sayi.send(:abs) şeklinde de yazılabilir. İki ifade de aynı çıktıyı verecektir.İlginizi Çekebilir

Ruby Dosyaları Uzantıya Göre Arama

Ruby Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Ruby Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Ruby Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Örn ...

Ruby Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği