Ruby Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Ruby programlama dilinde, mutlak değer alma işlemi çok basit ve kolay bir şekilde yapılabilir. Mutlak değer, bir sayının pozitif halidir ve negatif bir sayı girdiğinizde bile pozitif bir değer döndürür. Bu, matematiksel işlemler sırasında ve belirli durumlarda önemli bir fonksiyon olabilir.

Ruby'de, abs metodu kullanılarak mutlak değer alınabilir. Bu metod, verilen sayının mutlak değerini döndürür. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi, negatif bir sayı girdiğinizde bile pozitif bir değer döndürür.

# Değişken Tanımlama
sayi = -100

# Mutlak Değer Alma
mutlak_deger = sayi.abs

# Sonuç
puts "Sayının Mutlak Değeri : #{mutlak_deger}"

# Çıktı
Sayının Mutlak Değeri : 100

Bu örnekte, sayi değişkenine negatif bir değer (-100) atandı ve abs metodu kullanılarak mutlak değer alındı. Sonuç olarak, mutlak_deger değişkeni 100 olarak tanımlandı.

Ayrıca, sayi.abs ifadesi sayi.send(:abs) şeklinde de yazılabilir. İki ifade de aynı çıktıyı verecektir.İlginizi Çekebilir

Ruby Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Ruby Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Ruby Diziye Eleman Ekleme

Ruby Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Ruby Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği