Ruby Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

"Ruby" Programlama dilinde "Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

sum = 0
puts "Bir Sayı Girin: "
number = gets.chomp.to_i

while number != 0
  digit = number % 10
  sum += digit
  number = number / 10
end

puts "Rakamların Toplamı: #{sum}"
İlginizi Çekebilir

Ruby Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Örn ...

Ruby Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Ruby Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Ruby Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Ruby Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması